آژانس دیجیتال مارکتینگ یاراپلاس

طراحی رابط کاربری و تجربه کاربری وب سایت آژانس دیجیتال مارکتینگ یاراپلاس که در این پروژه 13 لندینگ در سبک متریال دیزاین طراحی گردید که چندین از لندینگ هارو می توانید در پایین مشاهده کنید.

با توجه به حساس بودن این پروژه و حائز اهمیت بودن توسعه پذیری بالای وب سایت موارد زیادی در برنامه نویسی و پیاده سازی این وب سایت در نظر گرفته شد تا مشکلی در توسعه و ارتقا وب سایت به وجود نیاید و بدون نیاز به بازنویسی کد های پروژه انجام گیرد.